Zarządzenia

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs zadań publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 93/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28.05.2015r. 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji

zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka

społeczna, ochrona zwierząt, kultura fizyczna.

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014,  poz. 1118) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Powołuję  komisję do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

 

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zwierząt w składzie:

Roman Łożyński – Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka,

Jacek Stankiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska,

Wojciech Stawicki – Inspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej,

Lucjan Pyciak – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

Alicja Klimaszewska  – Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego.

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka

                                                                                    /-/

Roman Łożyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2015 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1462
15 czerwca 2015 09:15 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 10:03 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2015 10:03 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)