Zarządzenia

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13.05.2015r. w sprawie podziąłu środków w III konkursie grantowym w roku 2015

Zarządzenie nr 86/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 13.05..2015r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w III konkursie zadań publicznych roku 2015

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2014 poz. 1118) zarządzam, co następuje:

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 jak następuje:

 

OPIEKA SPOŁECZNA – 10 000

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Kwota wnioskowana

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

      1.        

Stowarzyszenie na Rzecz    Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk”

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

10.000

21

5500

2.        

Warmińsko –Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

10.000

20

4500

 

OCHRONA ZDROWIA – 20 000

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem   Umysłowym

Specjalistyczne / konsultacje lekarskie świadczenia na   rzecz najmłodszych mieszkańców Giżycka

8 850

24

3 700

2.

Stowarzyszenie na    Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole   Szkół nr 1 w Giżycku

Aktywni na wodzie

2 430

18

1 200

3.

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ich   rodzin, Przyjaciół „Tulipany”

Organizacja i prowadzenie rehabilitacji ruchowej   Parkinsona i ich opiekunów

4 000

21

2 800

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych   Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Dogoterapia – terapia dzieci z udziałem psa

4 200

19

1 500

5.

 

Stowarzyszenie na Rzecz    Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i   stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób   kardiologicznych i onkologicznych

20 000

25

10 800

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE -  30 000

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd   Rejonowy w Giżycku

Pożegnanie sezonu – Lato 2015

1 200

19

600

2.

Związek Ukraińców w Polsce

Konferencja popularnonaukowa. Symbolika i mity ks.   Mychajła Werbyckiego w życiu Ukraińców

3 000

20

2 000

3.

Fundacja Cultura CiviCa

Mural „Trzy Leszcze” Swanskiego

9 000

23

9 000

4.

Mazurska Fundacja Art. Progress

Wystawa Niemiecka Sztuka Współczesna

3 820

20

3 000

5.

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Ekorozwój-   Mazury”

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu nagród kosztu   wynajmu statku oraz kosztów pobytu członków komisji konkursowej III edycji   Rejsów po Mazurskich Smakach

 6 650

20

2 000

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych   Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Integracja z tradycją

12 400

20

5 000

7.

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Literatura na wodzie – spotkania z książką

4 900

19

1 200

8.

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

Leszek Siwicki Retrospektywa

7 200

19

4 000

9.

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

Koncert „Pod dachami Paryża” z okazji Święta młodego wina

3 600

20

2 200

10.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się”

Spotkania integracyjne osób niesłyszących.

1 780

19

1 000

 

KULTURA FIZYCZNA – 20 000 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd   Rejonowy w Giżycku

Turniej szachowy

800

19

500

2.

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko Sekcja Łyżwiarsko -   Wrotkarska

Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim i   wrotkarstwie

14 922

19

3 000

3.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych   Talentów „Giżycko”

Organizacja i pokrycie kosztów zakupu nagród oraz pobytów   sędziowskich XII Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

8 200

20

4 000

4.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Wspieranie udziału organizacji pozarządowych w   przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko

2 500

20

1 000

5.

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”

Udział drużyn dziewczyn w III Lidze Piłki Nożnej Warmińsko   – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

16 555

21

8 000

6.

Stowarzyszenia Klub Sportowy Masuria Volley

Organizacja turniejów piłki siatkowej plażowej mężczyzn i   kobiet na plaży miejskiej

2 100

20

1 200

7.

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Organizacja regionalnych regat żeglarskich   Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie Optimist

4 400

19

1 300

8.

Społeczny Klub Sportowy Smol Bud

Giżyckie spotkania szachowe o Puchar Burmistrza

2 000

19

1 000

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycko.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka

               /-/

                                                                                                      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2015 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1385
13 maja 2015 15:38 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2015 15:38 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2015 15:37 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)