Zarządzenia

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 03.04.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie sportu na terenie miasta Giżycka

Zarządzenie nr 63/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 03.04.2015r.

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków w otwartym konkursie ofert dla  klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2014 poz. 1118) zarządzam, co następuje:

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania w otwartym konkursie ofert dla  klubów sportowych, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 jak następuje:

KULTURA FIZYCZNA 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota w złotych

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

        1

Uczniowski Klub   Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Szkolenie   żeglarskie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na poziomie   krajowym i międzynarodowym w klasach Optimist, Laser, Cadet i windsurfing.

120 000

23

65 000

        2

Klub Motorowy Giżycko

Finansowe wsparcie sportu na terenie   miasta Giżycka

9 565

21

3 000

        3

Giżycki Klub   Sportowy Spartakus

Rozpowszechnianie zajęć sportowych z   Taekwondo olimpijskiego w Giżycku II Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza

14 887,16

19

4 000

       4

Uczniowski Klub   Sportowy „Dwójka”

Sport – moje hobby 2015

8 520

19

3 100

       5

Giżycki Klub Aikido

Szkolenie Aikido

13 100

20

3 900

       6

Giżycki klub   Sportowy „Mamry”

Dotacja na prowadzenie statutowej   działalności Klubu Sportowego GKS Mamry Giżycko

156 857

22

95 000

       7

Uczniowski   Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk Giżycko

Wspieranie i upowszechnianie kultury   fizycznej i sportu

62 525,16

21

25 000

       8

Klub Sportowy   Taekwon-do Giżycko

Zapewnienie czasu wolnego dzieciom,   młodzieży i dorosłych w formie zajęć sportowych taekwondo

15 000

19

4 000

       9

Towarzystwo   kolarskie „Masters Giżycko”

Finansowe wsparcie rozwoju sportu: wyjazdy na mecze hokejowe w celu   szkolenia i wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych klubów, oraz promocja   miasta Giżycka. Masters Giżycko – Junior sekcja hokeja na lodzie.   Dofinasowanie zakupu strojów kolarskich promujących miasto Giżycko. Zakup   sprzętu ochronnego dla zawodników w kategorii wiekowej 7-10 lat, niezbędne do   uprawiania hokeja na lodzie. Masters Giżycko – młodzik sekcja hokeja na   lodzie.

11 700

21

8 000

      10

Giżyckie   Stowarzyszenie Łyżwiarskie „Czarne Pantery”

Kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka   poprzez udział Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery” we   współzawodnictwie sportowym oraz popularyzacje aktywności ruchowej wśród   mieszkańców miasta.

6 100

18

2 500

      11

Polski Związek   Żeglarzy Niepełnosprawnych

Działalność Polskiego Związku Żeglarzy   Niepełnosprawnych

5 500

19

2 000

      12

Stowarzyszenie   Mazurska Akademia Piłkarska

Działalności Stowarzyszenie Mazurska   Akademia Piłkarska

84 646

22

16 000

      13

Miejski Uczniowski Klub   Sportowy „Szkółka Piłkarska Gol”

Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w   piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego.

27 215

23

16 000

     14

Klub Olimpiad   Specjalnych przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o   Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa i Specjalnym Ośrodku Szkolno -   Wychowawczym

Rozwijanie aktywności ruchowej osób z   niepełnosprawnością intelektualną

7 737

17

2 500

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                                           Burmistrz Miasta Giżycka

                                    /-/

                                                                                                                          Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.04.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 2121
16 kwietnia 2015 13:26 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2015 12:28 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2015 12:27 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)