Zarządzenia

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 17.02.2015r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadan publicznych w 2015r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka spoełeczna, kultura, kultura fizyczna.

Zarządzenie Nr 31/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 17.02.2015r. 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji

zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka

społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014,  poz. 1118) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka,

Jarosław Borowski – Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych.

 

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki Społecznej w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka,

Jarosław Borowski – Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury Fizycznej w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych.

 

 4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycka,

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

                 /-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.02.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2015 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1364
04 marca 2015 08:44 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 marca 2015 08:43 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lutego 2015 08:50 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)