Zarządzenia

Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 07.01.2015r. w spawie zmiany zarządzenia nr 14/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015r.

Zarządzenie nr 15/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 07.01.2015r.

        w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2014 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.  

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.  ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W pkt I ppkt 3  „Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”, ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2015r. ustalonego zarządzeniem nr 14/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2014r. dodaję się tiret w brzmieniu:

  • Roztańczone Giżycko – wsparcie działalności tancerzy klubu tanecznego „Czar Par”, uczniów klas sportowych z SP7, trenujących taniec w placówkach oświatowych, miłośników tańców współczesnych, promocje tańców ludowych i historycznych ludowych i historycznych, zwiększenia aktywności tanecznej osób dorosłych i seniorów 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.01.2015r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2015 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1594
07 stycznia 2015 15:24 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2015 15:24 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2015 15:22 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [zmiana_zarzadzenie_nr_15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)