Zarządzenia

Zarządzenie nr 445/2014 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie nr 445/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 29.07.2014r.

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

            Na podstawie art. 28 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz.U. Nr 157, poz.1240), art.11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1563 ze zm., Dz. U. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) oraz art. 221 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. 2013. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w II otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych:

 

KULTURA FIZYCZNA (140.000zł):

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana   kwota

1.         

Społeczny Klub Sportowy Smol-Bud

Dofinansowanie działalności Smol Bud,   Promocja szachów udział w turniejach.

2000

2.         

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego   „Niegocin”

 

Dofinansowanie działalności UKŻR   Niegocin „Szkolenie żeglarskie  i   współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na poziomie krajowym i   międzynarodowym  w klasie Optimist,   Laser, Cadet i Windsurfing.

25.000

3.         

Stowarzyszenie uczniowski Klub   Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Dofinansowanie działalności UKS   „Dwójka” Modernizacja bazy sportowej.

1000

4.         

Stowarzyszenie uczniowski Klub   Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Dofinansowanie działalności UKS   „Dwójka” Giżycka siatkówka

1500

5.         

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka   Giżycko”

Dofinansowanie działalności   Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka Giżycko”

3000

6.         

Giżycki Klub Sportowy Niewidomych   „Kormoran”

 

Dofinasowanie działalności Giżyckiego   Klubu Sportowego Niewidomych „Kormoran” Zajęcia rehabilitacyjno – szkoleniowe   osób z dysfunkcją wzroku.

1500

7.         

Giżycki Klub Karate Kyokushin

Dofinasowanie   działalności Giżyckiego Klubu Karate Kyokushin

Wynajem i   wyposażenie Sali sportowej

4000

8.         

Giżyckie Stowarzyszenie Łyżwiarskie   Czarne Pantery

Dofinasowanie działalności GSŁ „Czarne   Pantery” Kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka poprzez udział Giżyckiego   Stowarzyszenia Łyżwiarskiego „Czarne Pantery” we współzawodnictwie sportowym   oraz popularyzację aktywności ruchowej wśród mieszkańców miasta.

1500

9.         

Giżycki Klub Aikido

Dofinansowanie działalności Giżyckiego   Klubu Aikido. Szkolenie aikido.

2500

10.     

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy   „MEDYK” Giżycko

 

Dofinasowanie działalności UMKS   „Medyk” Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w   zakresie pływania na obszarze Giżycka

16.000

11.     

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko   Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

Dofinasowanie działalności UKS Giżycko   Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim

6000

12.     

Stowarzyszenie Promocji Tańca Lecdance

Dofinasowanie działalności   Stowarzyszenia Promocji Tańca Lecdance. Szkolenie Tancerzy sportowych oraz   udział w ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego.

4000

13.     

Giżycki Klub Sportowy Mamry

Dofinansowanie   działalności GKS „Mamry” Udział drużyn w III lidze Piłki Nożnej Warmińsko –   Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

7000

14.     

Giżycki Klub Sportowy Mamry

Dofinansowanie   działalności GKS „Mamry”. Dotacja na prowadzenie statutowej działalności Klub   sportowego GKS Mamry Giżycko

60.000

15.     

Stowarzyszenie Mazurska Akademia   Piłkarska

Dofinasowanie działalności SMAP. Prowadzenie   działalności w ramach Stowarzyszenia Mazurska Akademia Piłkarska.

4000

16.     

IKS – Integracja – Conan Integracyjny   Klub  Podnoszenia Ciężarów

Dofinansowanie działalności IKS.   Boccia integruje, rehabilituje i łączy pokolenia na terenie Miasta Giżycka.

1000

Suma:

140.000

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

               /-/

      Jolanta Piotrowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.07.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2014 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1625
29 lipca 2014 15:17 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2014 15:16 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2014 15:16 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)