Zarządzenia

Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 28.03.2014r. w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizacje zadan publicznych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

Zarządzenie nr 401/2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28.03.2014r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka.

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

        § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych na finansowe wsparcie rozwoju sportu na terenie miasta Giżycka, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych:

KULTURA FIZYCZNA (106.000zł):

L.P.

Nazwa   Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota

1.         

Giżycki Klub Karate   Kyokushin

  1. Udział  zawodników w zawodach sportowych
  2. Wynajem   i wyposażenie Sali sportowej

5000

2.         

Towarzystwo Kolarskie   „Masters Giżycko”

Zakup sprzętu sportowego   dla zawodników w kategorii wiekowej 8-16 lat, niezbędnego do uprawiania   hokeja na lodzie „ Masters Giżycko – Junior – sekcja hokeja na lodzie”

8000

3.         

Stowarzyszenie Mazurska   Akademia Piłkarska

Prowadzenie działalności w   ramach Stowarzyszenia Mazurska Akademia Piłkarska

5000

4.         

Giżyckie Stowarzyszenie   Łyżwiarskie Czarne Pantery

Kreowanie pozytywnego   wizerunku Giżycka poprzez udział Giżyckiego Stowarzyszenia Łyżwiarskiego   „Czarne Pantery” we współzawodnictwie sportowym oraz popularyzację aktywności   ruchowej wśród mieszkańców miasta.

2000

5.         

Klub Sportowy Taekwon – do   Giżycko

 

Zapewnienie czasu wolnego   dzieciom, młodzieży, i dorosłym w formie zajęć sportowych taekwondo.

6100

6.         

Giżycki Klub Sportowy   „Spartakus”

Rozpowszechnia-nie zajęć   sportowych z Taekwondo Olimpijskiego w Giżycku.

I otwarty turniej Taekwondo   o Puchar Burmistrz Miasta Giżycko

1000

7.         

Stowarzyszenie uczniowski   Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Modernizacja bazy   sportowej.

1000

8.        

Stowarzyszenie uczniowski   Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Zajęcia treningowe z siatkarkami.

2800

9.         

Uczniowski Międzyszkolny   Klub Sportowy „MEDYK” Giżycko

Szkolenie i podnoszenie   poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania na obszarze Giżycka

19.000

10.   

Społeczny Klub Sportowy   Smol-Bud

Kolarskie Nadzieje

1800

11.   

Giżycki Klub Sportowy Mamry  

Liga   piłki nożnej seniorów w ramach rozgrywek Warmińsko – Mazurskiego Związku   Piłki Nożnej o Mistrzostwo IV Ligi

35.000

12.   

Giżycki Klub Sportowy   Niewidomych „Kormoran”

Zajęcia rehabilitacyjno –   szkoleniowe osób z dysfunkcją wzroku

600

13.   

Uczniowski Klub Żeglarstwa   Regatowego „Niegocin”

 

„Szkolenie żeglarskie  i współzawodnictwo sportowe dzieci i   młodzieży na poziomie krajowym i międzynarodowym  w klasie Optimist, Laser, Cadet i   Windsurfing.

 

18.700

Suma:

106.000

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

  § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

  Jolanta Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.03.2014
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 marca 2014 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1574
28 marca 2014 11:57 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_401.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2014 11:56 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)