Zarządzenia

Zarządzenie Nr 364/2014 z dnia 03.01.2014r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złozonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2014r. w dzidzinach: opieka społeczna, ochrona zdrowia, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 364./2014

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 03.01.2014r. 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji

zadań publicznych w 2014 r. w następujących dziedzinach:

 ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z ochrony zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Jarosław Borowski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

Wojciech Stawicki – Podinspektor  Wydziału Promocji, Urząd Miejski w Giżycku,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

 

2) Komisja w zakresie ofert z opieki społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Jarosław Borowski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji, Urząd Miejski w Giżycku,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

3) Komisja w zakresie ofert z kultury fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji, Urząd Miejski w Giżycku,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji, Urząd Miejski w Giżycku,

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Michał Jasudowicz – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

                                                           /-/

Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2014 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1048
03 stycznia 2014 15:33 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_364_sklad_komisjidocx.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 15:33 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)