Zarządzenia

Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert w I konkursie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2014

Zarządzenie Nr 362/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 30.12.2013r.  

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji

zadań publicznych w 2014 r. w dziedzinie:

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2010 Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji( Urząd Miejski w Giżycku),

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne(Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2013 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1229
30 grudnia 2013 16:08 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)