Zarządzenia

Zarządzenie Nr 338/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 338/2013
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 23 października 2013 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 5 000 zł) następującym osobom:

 

 

Krzysztof   Kossakowski

1000   zł

Za   wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez organizację  spotkań literackich

Jerzy   Piekarski

1000   zł

Za   promocję młodych talentów podczas Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej   oraz aktywizację środowisk emeryckich poprzez prowadzenie zajęć teatralnych

Chór   Kamerton

1500   zł

Za 5 lat pracy artystycznej na rzecz mieszkańców   Giżycka, liczne koncerty w Polsce i za granicą

Jaromira   Prokopowicz

500   zł

Za   przygotowanie występów podopiecznych z przedszkola „Bajka” i udział w   miejskich wydarzeniach kulturalnych

Iwona   Zarzycka

500   zł

Za   przygotowanie występów podopiecznych z przedszkola „Bajka” i udział w   miejskich wydarzeniach kulturalnych

Agnieszka   Kazukiewicz

500   zł

Za   przygotowanie występów podopiecznych z przedszkola „Bajka” i udział w   miejskich wydarzeniach kulturalnych

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2013 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1482
23 października 2013 12:28 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2013 12:27 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2013 12:27 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)