Zarządzenia

Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 15.07.2013 w sprawie powołania komisji dp rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs realizacji zadań publicznych w 2013r. w dziedzinie: kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 308/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 15.07.2013r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na II konkurs  realizacji

zadań publicznych w 2013 r. w dziedzinie: kultura fizyczna.

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  Kultury Fizycznej w składzie :

 

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Stefan Lempiecki – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.07.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2013 12:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1126
15 lipca 2013 12:58 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
15 lipca 2013 12:54 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.