Zarządzenia

Zarządzenie Nr 275/2013 Burmistrza Miasta Giżyckaz dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2013r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 275/2013
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  8 kwietnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2013r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Na podstawie art. 11 oraz art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, z  późn. Zm..) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po rozpatrzeniu ofert zadania z zakresu kultury fizycznej, przyznaję:

 

KULTURA FIZYCZNA:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

 Szkolenie podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach przygotowań do Mistrzostw Polski 2013

2400,-

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.04.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciecj Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2013 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1207
08 kwietnia 2013 14:14 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
08 kwietnia 2013 14:14 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
08 kwietnia 2013 14:13 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.