Zarządzenia

Zarządzenie nr 248/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013

Zarządzenie nr 248/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 21.01.2013r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

                                                                                     § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013 jak następuje:

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA: 10000złL.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

 

1

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Choroba Parkinsona, ich Rodzin  i Przyjaciół „Tulipany”

Organizacja pomocy sąsiedzkiej dla chorych na chorobę Parkinsona

 

3350

 
 

2

Caritas

Diecezji Ełckiej

Świadczenie usług pielęgniarsko – opiekuńczych mieszkańcom Giżycka

 

6650

 
 
 

 

10000

 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA: 20000zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota w złotych

 

Stowarzyszenie na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

„Niepełnosprawny nie znaczy gorszy”

 

1125

 
 

 2

Stowarzyszenie na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

„Pomóż nam”

 

1125

 
 

 3

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego

 

8250

 
 

 4

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

V- Powitanie Wiosny

 

500

 
 

 5

Polski Związek  Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski  Zarząd Koła w Giżycku

Imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia.

 

2500

 
 

 6

Stowarzyszenie na Rzecz  Chorych z Choroba Nowotworową „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych

2500

 
 

 7

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”

Kocham cię życie – więc dbam o zdrowie

 

4000

 

SUMA:

20000

 

 

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 30000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

 

1

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

 

7000

 
 

 2

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku

XVII Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2013

 

6400

 

 3

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Na falach powojennej historii żeglarstwa w Giżycku – stała ekspozycja w porcie Ekomarina Giżycko

 

4000

 

 4

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku

Dzień godności osoby niepełnosprawnej

 

1000

 
 

 5

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

X – ta Biesiada Wileńska

 

2500

 

 6

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

XI – Piernikalia

1300

 

 7

Areoklub Krainy Jezior

Odlotowe wakacje Giżycko 2013

2000

 

 8

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

15 lat minęło

 

4000

 

 9

Związek Sybiraków Koło w Giżycku

 

Współudział w organizacji świąt państwowych i Święta Sybiraków

1400

 

10 

Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny

 

Organizacja imprez patriotycznych z zakresu dziedzictwa narodowego

400

 

 

30000

 

 

 

KULTURA FIZYCZNA: 30000zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

1

IKS – Integracja –Conan Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku

I Integracyjny Turniej Bocci o Puchar Burmistrz Giżycka

 

1500

 2

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Organizacja i pokrycie kosztów pobytu sędziów i obsługi sędziowskiej na Mistrzostwach Polski Juniorek w piłce ręcznej – ćwierćfinał Giżycko

1800

 3

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Organizacja i pokrycie kosztów przygotowania i udziału w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej kobiet

 

1700

4

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Podaruj dziecku radość” przy ZS nr 1 w Giżycku

V Integracyjna Spartakiada Sportowa „Bawimy się wesoło”

500

 5

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

Organizacja Lodowego Pucharu Portu Ekomarina Gizycko w klasie Monotyp XV

1400

 6

Ludowy Klub Sportowy               „ Amators”

Zabezpieczenie kosztów organizacji V Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Służb Mundurowych

700

 7

Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz”

„Całoroczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w tenisa stołowego”

 

500

 8

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

Gimnazjada 2013

 

500

 9

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Wiosenne otwarte zawody pływackie o Puchar Burmistrza Giżycka

5000

 10

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania na obszarze Giżycka

 

5000

 11

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”

Organizacja Letniej Miejskiej Ligi Piłki Nożnej 2013

 

300

12 

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych oraz utrzymanie kondycji pływackiej poprzez ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

500

13 

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Organizacja Ogólnopolskich

Regat Żeglarskich „Puchar Trzech Ryb”  w klasie Optimist. Laser, Winsurfing, Cadet – eliminacja do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata 2013 w klasie Optimist

.

4000

14 

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na poziomie krajowym w klasie Optimist

 

1000

15 

Giżycki Klub Sportowy Niewidomych       Kormoran”

Zajęcia rehabilitacyjno – szkoleniowe osób z dysfunkcja wzroku

 

400

16 

Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej

„Szkwał”

III Giżyckie Regaty Armatorów oraz Wyścig po Trzy Leszcze

 

1500

17 

Klub Sportowy Taekwondo Giżycko

Mistrzostwa Polski Młodzieży

 

3500

18 

Społeczny Klub Sportowy Smol - Bud

Szkolenia szachowe. Współudział w zawodach.

200

 

30000

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

            /-/

   Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: Wojciech Stawicki
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 stycznia 2013 16:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1348
21 stycznia 2013 16:12 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.