Zarządzenia

Zarządzenie Nr 246/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16.01.2013r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr 246/2013

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 16.01.2013r.

 

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji

zadań publicznych w 2013 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka

społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

 

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki Społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury Fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Liliana Florkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Stefan Lempiecki – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury,

Wojciech Stawicki – Referent Wydziału Promocji,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne (Członkini Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego),

Izabela Godlewska – Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (Członek Giżyckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2013 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1213
16 stycznia 2013 13:38 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.