Zarządzenia

Zarzadzenie Nr 229/2012 Burmistrz Miasta Giżycka z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie  Nr 229/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia  5.12.2012 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            Na podstawie art. 11 oraz art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, z  późn. zm..) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po rozpatrzeniu ofert zadania z zakresu  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przyznaję:

 

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1.

Parafialny Odział Akcji Katolickiej

 

Organizacja Orszaku Trzech Króli

 

3400,-

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

    z up. Burmistrz Miasta

               /- /

     Paweł Czacharowski

  Zastępca Burmistrz Miasta

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.12.2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2012 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1620
05 grudnia 2012 15:43 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.