Zarządzenia

Zarządzenie Nr 224 z dnia 19 listopada 2012 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2012r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 224/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia  19.11.2012 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2012r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            Na podstawie art. 11 oraz art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, z  późn. zm..) zarządzam, co następuje:

 

                                                                                    § 1.

Po rozpatrzeniu ofert zadania z zakresu kultury fizycznej, przyznaję:

 

KULTURA FIZYCZNA:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe – Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

 

 Organizacja i pokrycie kosztów pobytu sędziów i obsługi sędziowskiej na VII Andrzejkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt

 

1500,-

2

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Medyk Giżycko

 Szkolenie podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w ramach przygotowań do mistrzostw województwa Warmińsko - Mazurskiego

4500,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

    z up. Burmistrz Miasta

                 /- /

     Paweł Czacharowski

  Zastępca Burmistrz Miasta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2012
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2012 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1766
19 listopada 2012 10:14 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
19 listopada 2012 10:14 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu.
19 listopada 2012 10:03 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu.