Zarządzenia

Zarządzenie nr 145/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 lutego 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012

Zarządzenie nr 145/2012
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 3.02.2012r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2012

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2012 jak następuje:

OPIEKA SPOŁECZNA: 10000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

 
1

Parafialny oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe  w Giżycku

Zajęcia opiekuńczo – edukacyjno – profilaktyczne z elementami pomocy doraźnej oraz Integracji międzypokoleniowej.

800

 
 

      2

Caritas

Diecezji Ełckiej

Usługi pielęgniarsko – opiekuńcze nad chorymi świadczone na terenie miasta Giżycka.

3200

 
 

     3 

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

6000

 
 

 

 

 

10000

 

 OCHRONA ZDROWIA: 20000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota w złotych

 

 1

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

„Pomóż nam być sprawnym”.

1000

 
 

 2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku 

Porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego.

8000

 
 

 3

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło Giżycko

Cykl imprez integracyjnych dla Osób Niewidomych i tracących wzrok.

2000

 
 

 4

Giżyckie Stowarzyszenie „Amazonek”

„Wybierz życie! Profilaktyka szansą na dłuższe życie”.

4000

 
 

 5

Caritas

Diecezji Ełckiej

Bądź świadomy swoich decyzji – warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.

4000

 
 

 6

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe – Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Zabezpieczenie kosztów leczenia urazów, odnowy biologicznej, rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w przygotowaniu i udziale zespołów młodzieżowych w rozgrywkach w piłce ręcznej w okresie od 1.01.-31.12.2012.

1000

 
 

SUMA:

20000

 

 

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 30000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

 

 1

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

Literatura, kino, szanty i piosenka francuska.

1500

 
 

 2

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku 

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2012.

1000

 

 3

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny oddział terenowy Giżycko

Organizacja imprez patriotycznych z zakresu dziedzictwa narodowego.

500

 

 4

Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

 

Spotkania z kulturą 2012.

1400

 
 

 5

Giżycki Klub Motocyklowy „V-BOYEN”

Organizacja parady motocyklowej ulicami Miasta Giżycka w ramach obchodów 400 - lecia miasta.

7000

 

 6

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy

IX Biesiada Wileńska.

2000

 

 7

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy

Wiosna w Lesie.

500

 

 8

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy

X-te Piernikalia.

1200

 

 9

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

VII Rodzinny Festyn w Giżycku – Aktyna rodzina w grodzie znad Niegocina.

800

 

 10

Związek Ukraińców w Polsce koło w Giżycku

XVI Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2012.

6000

 

 11

Związek Ukraińców w Polsce

XII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2012.

6000

 

 12

Klub Hodowców Gołębi Rasowych

Organizacja Wystawy Gołębi Rasowych.

1100

 

 13

Aeroklub Krainy Jezior

Konkurs oraz Wystawa Modeli Kartonowych.

500

 

 14

Związek Sybiraków Region Warmińsko – Mazurski oddział Giżycko

Organizacja imprezy patriotycznej w dniu 17 września oraz organizacja Dnia Sybiraka.

500

 

 

 

 

30000

 

KULTURA FIZYCZNA: 60000zł 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Przyznana kwota w złotych

 1

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko - Francuskiej

Bule 2012.

1000

 2

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” Giżycko

VIII Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza z Okazji Święta Niepodległości.

5000

 3

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” Giżycko

VII Wiosenne Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Giżycka.

5000

 4

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych oraz utrzymanie kondycji pływackich przez Ratowników Mazurskiego WOPR.

2500

 5

Społeczny Klub Sportowy Smol - Bud

Szkolenia Szachowe. Organizacja i współudział w turniejach.

700

 6

Mazurskie Centrum Żeglarstwa

Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych w klasach: T1, T2, T3, Tango, Skippi 650 Sympathy 600, Żagle 500.

7500

 7

Stowarzyszenie Klub Turystyki Żeglarskiej „Szkwał”

Zawody żeglarskie: II Giżyckie Regaty armatorów; Wyścig po Trzy „400 letnie” Leszcze.

1500

 8

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło Giżycko

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.

1000

 9

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe – Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Zabezpieczenie kosztów sędziowskich, opieki medycznej oraz transportu w przygotowaniu i udziale zespołów młodzieżowych w rozgrywkach w piłce ręcznej w okresie 1.01. - 31.12.2012.

5000

 10

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe – Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Organizacja i pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i medycznej IX Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej z okazji obchodów 400-lecia Giżycka.

4800

 11

Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska GOL”

Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – MINI EURO 2012.

7500

 12

Giżyckie Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych z cyklu „Najsilniejszy z Silnych” oraz „Wyciskanie Sztangi Leżąc”.

500

 13

Klub Sportowy Tae kwon – do Giżycko

Mikołajkowy turniej Taekwondo dla dzieci.

1700

 14

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum  nr 2 w Giżycku

Regaty Żeglarskie: Giżyckie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych.

1000

 15

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie w zakresie dalekowschodniej sztuki walki – Karate kyokushin.

500

 16

Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

Szkolenie dzieci i młodzieży w Łyżwiarstwie Szybkim i Wrotkarstwie.

1000

 17

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

VII – Międzynarodowe Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Giżycko.

500

 18

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

XI – Mazurski Wyścig kolarski MTB dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Sport, Natura, Zdrowie”. Uczczenie 400-lecia nadania praw miejskich miastu Giżycko.

500

 19

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Puchar Mazur – ogólnopolskie regaty w klasach Optymist, Cadet, Windsurfing, Laser.

1500

 20

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

„AKADEMIA ŻEGLARSKA” Szkolenie dzieci i młodzieży w klasach Optymist, Cadet oraz Windsurfing.

1800

 21

Mazurski Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Zawody sportowo – obronne Mazurskiego Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy AK z okazji Obchodów 400-lecia miasta Giżycka.

300

 22

IKS – INTEGRACJA CONAN Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku

Promocja Giżycka na I Drużynowych Mistrzostwach Giżycka w Podnoszeniu Ciężarów o Puchar Burmistrza.

300

 23

Uczniowski Klub Sportowy „DWÓJKA” przy Gimnazjum nr 2

Imprezy sportowo – rekreacyjne „Gimnazjada 2012”.

1500

 24

Uczniowski Klub Sportowy RATUSZ w Giżycku

Tenis Stołowy w Giżycku.

1000

 25

Klub Sportowy MOSiR Piłka Siatkowa

Mistrzostwa Mazur w Siatkówce Plażowej Mężczyzn.

1400

 26

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik 2012”.

4000

 27

Giżycki Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych i Słabowidzących

Zajęcia rehabilitacyjno – szkoleniowe osób z dysfunkcją wzroku.

1000

 

 

 

60000

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.02.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2112
06 lutego 2012 08:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
06 lutego 2012 08:44 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
03 lutego 2012 14:55 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.