Zarządzenia

Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 45 /2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 19 maja 2011 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 7 800 zł ) następującym osobom oraz podmiotom:

 

Andrzej Morawski

 

1000 zł

Za cykl wystaw malarstwa

Alina Skupińska

 

1000 zł

Za  udział w kształceniu młodzieży giżyckiej w dziedzinie muzyki

Piotr Konstantynowicz

1000 zł

Za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez organizację  koncertów jazzowych oraz fotografowanie przyrody mazurskiej

Zespół Taneczny „Złota Jesień” przy Klubie Seniora

1800 zł

Za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez udział w imprezach organizowanych w mieście

Klub Tańca Towarzyskiego „Czar Par”

 

3000 zł

Za udział w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2011
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2011 16:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1654
24 maja 2011 16:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.