Zarządzenia

Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie: "Konkursu na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę" 2011

Zarządzenie nr 36/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie

„Konkursu na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza „Konkurs na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę” w ramach Parady Jednostek Pływających podczas „WIELKIEGO OTWARCIA SEZONU w GIŻYCKU” w dniu 3 maja 2011 r.
  2. Celem konkursu jest promocja walorów turystycznych Giżycka i okolic, kanału Łuczańskiego (Giżyckiego), jeziora Niegocin i Kisajno jako propozycji wodnych szlaków turystycznych, a także promocji aktywnych form spędzania wolnego czasu.

§ 2

Zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2011

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 15 kwietnia 2011r.

 

„Konkurs na najładniej udekorowaną jednostkę pływającą i przebraną załogę”

w ramach Parady Jednostek Pływających

 podczas „WIELKIEGO OTWARCIA SEZONU w GIżYCKU 2011”

3 maja 2011

GIŻYCKO kanał Łuczański (Giżycki)

 


REGULAMIN



CEL KONKURSU
Promocja walorów turystycznych Giżycka i okolic.
Promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Promocja kanału Łuczańskiego oraz jeziora Niegocin i Kisajno jako propozycji wodnych szlaków turystycznych.

 

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Giżycka.

 

PATRONAT MEDIALNY

TVP Olsztyn, Radio „Planeta Giżycko”, „Gazeta Giżycka”, Telewizja Teletop „Prosto z Giżycka”

 

UDZIAŁ W KONKURSIE
W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 maja 2011r. do godz. 14.00 w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pok. nr 117, tel. 87 7324 137 oraz w dniu imprezy 3 maja 2011r. do godz. 12.00 przy stoisku promocyjnym (namiot – Giżycko w okolicy mostu obrotowego przy ul. Nadbrzeżnej).

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres, NIP, pesel oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej, imiona i nazwiska pozostałych uczestników, nazwa załogi, adres i telefon kontaktowy (komórkowy) kapitana/sternika. W zgłoszeniu zawarte jest również:

- oświadczenie o udziale w paradzie na własną odpowiedzialność,
- zobowiązanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
- oświadczenie o autorskim i samodzielnym wykonaniu dekoracji jednostki pływającej.

 

Każda załoga otrzyma tabliczkę z numerem startowym, na której wpisana zostanie również nazwa załogi. Tabliczkę należy umieścić na jednostce pływającej tak, aby komisja w łatwy sposób mogła ją dostrzec.

 

 

Regulamin oraz formularz karty zgłoszeniowej dostępne są na stronach internetowych www.gizycko.pl i www.bip.gizycko.pl oraz w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pok. nr 117.

 

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

Konkurs odbędzie się w ramach Parady Jednostek Pływających podczas „Wielkiego Otwarcia Sezonu” w dniu 3 maja 2011 roku w Giżycku na kanale Łuczańskim (Giżyckim). Rozpoczęcie parady nastąpi po otwarciu mostu obrotowego ok. godz.  13.30. Trasa parady: kanał Łuczański, kierunek: od jeziora Kisajno w stronę jeziora Niegocin.


Oceny jednostek pływających i ich załóg dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Giżycka. Ocenie podlega dekoracja jednostek pływających oraz przebranie załogi.

 

Podczas prezentacji załogi dozwolony jest podkład, akompaniament muzyczny, o takim natężeniu, aby nie zagłuszał podkładu innych zawodników.

Kapitan/sternik załogi ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo małoletnich członków załogi.

 

Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów. Organizator nie zapewnia jednostek pływających.

 

Wyniki oraz wręczenie nagród nastąpi po przepłynięciu wszystkich jednostek pływających ok. godz. 14.20 tego samego dnia.

KRYTERIA OCENY

Jednostki pływające i załogi będą oceniane pod względem pomysłowości i oryginalności.  Skala przyznawanych punktów: 1 – 5 (1 – najmniejsza ilość punktów, 5 – największa ilość punktów). Suma punktów decyduje o zwycięstwie.

 

 

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody (I miejsce – 1000 zł brutto, II miejsce 700 zł brutto, III miejsce 500 zł brutto), zwycięzca również  Puchar Burmistrza Giżycka.

Łączna pula nagród wynosi  2200 zł.

Komisja ma prawo innego podziału puli nagród.


 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.04.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Kulas
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2011 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1258
15 kwietnia 2011 15:25 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [karta_zgloszeniowa_2011.doc] do dokumentu.
15 kwietnia 2011 15:25 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
15 kwietnia 2011 15:24 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.