Zarządzenia

Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrz a Miasta Giżycka z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011

Zarządzenie nr 14/2011
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 7 stycznia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2011

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2011 jak następuje: 

 

OPIEKA SPOŁECZNA: 10.000 zł

  

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Caritas Diecezji Ełckiej

 

 

Sprawowanie usług opiekuńczych nad chorym w domu .

6000

 2.

Fundacja Integracji Społecznej „Właśnie Dziś”

 

„Wyjście na prostą – Klub Integracji Mieszkańców”.

1000

 3.

Giżycki Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących

Zajęcia rehabilitacyjno – szkoleniowe Osób z dysfunkcją wzroku na pływalni.

2000

4.

Stowarzyszenie „Opoka Rodzin”

 

Obóz socjoterapeutyczno – rekreacyjny szkolnego koła Caritas dla młodzieży.

1000

Suma:

10000

 

OCHRONA ZDROWIA: 20.000zł

  

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1.

Caritas Diecezji Ełckiej

 

 

Aktywni fizycznie i bez używek żyją dłużej.

2500

 

 

2.

Giżyckie Stowarzyszenie „AMAZONEK”

 

„Wybierz życie!” Profilaktyka chorób nowotworowych i rehabilitacja kobiet po mastektomii.

4000

 

 

 

 

3.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy.

Wiosna w Lesie – Festyn Rodzinny popularyzujący zdrowy tryb życia

1200

 

 

 

4.

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Zarząd koła w Giżycku

Cykl imprez integracyjnych dla osób niewidomych i tracących wzrok

1800

 

 

5.

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski

Zarząd koła w Giżycku

Badania Osób Niewidomych i tracących wzrok z wykorzystaniem specjalistów.

1500

6.

Stowarzyszenie „Opoka Rodzin”

Kawiarenka Zdrowia

1400

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK”

Ochrona zdrowia – opieka pielęgniarska

6000

 

8.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych - „Podaruj Dziecku Radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Dajmy szansę uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1600

 

 

 

Suma:

20000

  

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE: 50.000zł

  

L.P.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1.                    

Aeroklub Krainy Jezior

Konkurs oraz wystawa modeli kartonowych

800

2.                    

Giżycki Klub Motocyklowy
 „V-BOYEN”

 

Organizacja Parady Motocyklowej Ulicami Miasta Giżycka w dniu 29.07.2011

8500

3.                    

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Misja 2011: popioły rewolucji

1000

4.                    

Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno- Socjalne

 

Pogłębianie wiedzy z historii miasta w oparciu o zabytki kulturowe z punktem ciężkości „Twierdza Boyen” w przededniu 400 lecia miasta.

500

5.                    

Parafia rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela

 

Kultywowanie Tradycji Narodowych poprzez Pielgrzymkę młodzieży na Jasną Górę w dniach 27.07. do 12.08. 2011

1000

6.                    

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy.

 

X Letni Przegląd Zespołów Indywidualnego dorobku artystycznego – Emerytów i Osób Niepełnosprawnych z Giżycka oraz sąsiednich powiatów połączonych z rodzinnym festynem rekreacyjnym.

1500

7.                    

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy.

IX Piernikalia

2000

8.                    

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy.

VIII Biesiada Wileńska

4000

9.                    

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Giżycku

Dzień godności osoby niepełnosprawnej 2011

1500

10.                

Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska”

Spotkania z Kulturą 2011

2000

11.                

Stowarzyszenie „Wspólnota Mazurska”

Wystawa Wypędzeni, przepędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949.

2000

12.                

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

VI Festyn Integracyjny „Szansa”

1200

13.              

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

VII koncert piosenki francuskiej z okazji młodego wina

3000

14.              

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Koło w Giżycku

Organizacja imprezy 1 września – „Dzień Weterana”

500

15.                

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

XIV Ogólnopolskie Biegi Rodzinne – Giżycko 2011

2000

16.                

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

Konkurs wiedzy o dziejach Giżycka i Twierdzy Boyen

500

17.              

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny. Oddział Terenowy.

 

 

Organizacja imprez patriotycznych, uroczyste obchody świąt państwowych i kościelnych.

Obchody zakończenia II wojny Światowej oraz uroczystości z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

1500

18.                

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska. Hufiec Giżycko.

Obchody rocznicy  wybuchu stanu wojennego 

1500

19.                

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska. Hufiec Giżycko.

Marcowanie

1300

20.                

Związek Sybiraków. Region Warmińsko – Mazurski. Zarząd Oddziału.

Organizacja imprezy patriotycznej w dniu 17 września oraz organizacja Dnia Sybiraka

1000

21.                

Związek Ukraińców w Polsce. Koło w Giżycku

 

XV Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2011

6000

22.                

Związek Ukraińców w Polsce. Oddział Mazurski

 

XI Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej

6700

Suma:

50000

  

KULTURA FIZYCZNA: 80.000zł

  

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa zadania

 

Przyznana Kwota

1.  

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

IX Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ

5000

2.  

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie „Drapieżnik 2011”

5000

3.  

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa Optymist UKS (początkująca), Gr. B i Gr. A (zaawansowana)

1500

4.  

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Szkolenie młodzieży zaawansowanej w żeglarstwie – klasa Laser 4,7 i Laser Radial

1500

5.  

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Ogólnopolskie regaty o Puchar Mazur w kl. Optymist, Cadet, Windsurfing, Laser 4,7.

1500

6.  

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „NIEGOCIN”

 

Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie – klasa deska UKS, Bic Techno oraz RS:X

1500

7.  

Stowarzyszenie Mazurskie Centrum Żeglarstwa

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych; Śródlądowe Mistrzostwa Polski w klasie 5-0-5;Nautica 450,

Błękitna Wstęga jeziora Niegocin w klasach Omega, Micro, i Skippi 650

11000

8.

Stowarzyszenie Współpracy Mazursko – Francuskiej

 

II Międzystowarzyszeniowy Giżycki Turniej w BULE

 

1000

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA”

Rozwijanie umiejętności jazdy na łyżwach

1000

10.

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko. Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

Szkolenie dzieci i młodzieży w łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie

2000

11.

Uczniowski Klub Sportowy Giżycko. Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska.

V Masowe Mistrzostwa Giżycka w jeździe na wrotkach.

1500

12.

Społeczny Klub Sportowy Smol – Bud

IV Giżyckie spotkania szachowe

1500

13.

Społeczny Klub Sportowy Smol – Bud

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym 

3000

14.

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 

Doskonalenie umiejętności pływackich i ratowniczych oraz utrzymywanie kondycji pływackiej przez Ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

5000

  

15.

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Gimnazjum nr 2

Imprezy sportowo – rekreacyjne „Gimnazjada 2011”

5000

  

16.

Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz”

 

Całoroczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez naukę gry w tenisa stołowego.

3500

17.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” Giżycko

 

VII Wiosenne Otwarte zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Giżycka

5000

18.

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „MEDYK” Giżycko

VII Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości

5000

19.

Klub Sportowy Tae kwon-do Giżycko

 

Mikołajkowe Mistrzostwa Giżycka w Taekwondo dla dzieci

1000

20.

Klub Sportowy Tae kwon-do Giżycko

 

Zapewnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

4000

21.

Uczniowski Klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Regaty żeglarskie: Giżyckie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych 

1500

22.

Klub Sportowy MOSiR

Piłka Siatkowa

Mistrzostwa Mazur w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn

4000

23.

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS Giżycko”

 

X – Mazurski Wyścig Kolarski MTB dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „SPORT, NATURA, ZDROWIE”

2000

24.

ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska. Hufiec Giżycko.

 

Rajd rowerowo – pieszy „100”

2000

25.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe. Promocja Sportowych Talentów „Giżycko”

Przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach II ligi państwowej w piłce ręcznej kobiet w okresie 1.01.-31.12.2011r.

5000

Suma:

80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.01.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2011 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1909
07 stycznia 2011 15:37 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
07 stycznia 2011 15:37 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
07 stycznia 2011 15:37 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.