Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28.12.2010r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2011 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Zarządzenie Nr 10/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28.12.2010r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych
na konkurs realizacji zadań publicznych w 2011 r. w następujących dziedzinach:
ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji  Społecznej,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Ruzewicz – Przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalno -Socjalnego w Giżycku,

Mieczysław Konarzewski – Prezes Mazurskiego Centrum Żeglarstwa.

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki Społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Jarosław Borowski – kierownik MOPS,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Barbara Ruzewicz – Przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalno -Socjalnego w Giżycku,

Mieczysław Konarzewski – Prezes Mazurskiego Centrum Żeglarstwa.

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji,

Jerzy Bielewski –  Prezes PTTK oddział Warmińsko – Mazurski,

Maria Grodzka – Prezes Giżyckiego Stowarzyszenia „AMAZONEK”

 4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta,

Arkadiusz Połojański – Sekretarz Miasta,

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji

Mieczysław Konarzewski – Prezes Mazurskiego Centrum Żeglarstwa,

Jerzy Bielewski –  Prezes PTTK oddział Warmińsko – Mazurski.


§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2010 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1739
28 grudnia 2010 14:13 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
28 grudnia 2010 14:11 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.