Zarządzenia

Zarządzenie Nr 356/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 356 /2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 października 2010 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 7 800 zł ) następującym osobom oraz podmiotom:

 

Klub Seniora „Wilanów” przy parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe

780 zł

Za aktywny udział  seniorów w życiu kulturalnym Giżycka

 Członkowie Zespołu „T-BOX”

Joanna Zubkowicz

 

156 zł

 

Za sukcesy na wielu festiwalach i udział

w życiu kulturalnym Giżycka

Monika Surdykowska

156 zł

Paweł Mułyk

156 zł

Łukasz Staskiewicz

156 zł

Paweł Wasilewski

156 zł

Volodomyr Deneka

780 zł

Za wkład w podnoszenie poziomu artystycznego zespołów tanecznych

Andrzej Szocik

780 zł

Za kształtowanie postaw patriotycznych wśród harcerzy, za angażowanie młodzieży w  uroczystości patriotyczne oraz w życie kulturalne miasta

Zespół „Jarzębiny” przy GOK Wilkasy

780 zł

Za aktywny udział w życiu kulturalnym Giżycka

Ewa Kulpińska-Mejor

780 zł

Za  propagowanie kultury francuskiej oraz organizację wielu imprez kulturalnych

Izabela Liedtke

780 zł

Za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez organizację wielu wystaw i koncertów

Chór „Stimme der Heimat” przy Niemieckim Stowarzyszeniu Kulturalno-Socjalnym

780 zł

Za wkład w życie kulturalne Giżycka poprzez udział w imprezach organizowanych w mieście

ks. Zdzisław Mazur

780 zł

Za organizację koncertów w sanktuarium św. Brunona oraz wspieranie uroczystości patriotycznych

ks. Kazimierz Gryboś

780 zł

Za  wspieranie Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Religijnej oraz uroczystości patriotycznych

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2010 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1674
25 października 2010 12:15 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.