Zarządzenia

Zarządzenie Nr 347/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia z dnia 17 września 2010 roku w sprawie: zmiany zarządzenia 301/2010 dotyczącego podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr  347/2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia  17.09.2010 r.

w sprawie zmiany zarządzenia 301/2010 dotyczącego podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 11 oraz art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

W zarządzeniu  nr 301/2010 wprowadza się  następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

Po rozpatrzeniu ofert z zakresu Kultury Fizycznej, przyznaję:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Oddział Wielkich Jezior Mazurskich

Organizacja XI Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów i kół Środowiskowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

 

1600 zł

2

Społeczny Klub Sportowy Smol – Bud

 

  III Giżyckie Spotkanie Szachowe

1500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

             /-/

  Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.09.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2010 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1992
30 września 2010 15:21 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
30 września 2010 15:01 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
30 września 2010 15:01 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.