Zarządzenia

Zarządzenie Nr 328 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 lipca w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 328 /2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 23.07.2010 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            Na podstawie art. 11 oraz art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

                                                                       § 1.

 

Po rozpatrzeniu oferty zadania z zakresu ochrony zdrowia, przyznaję:

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

 

1

Warmińsko - Mazurskie 

Stowarzyszenie Joannitów

Opieka medyczna i opiekuńcza

nad chorym w domu.

 

10000 zł

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

 

                   /-/

 

      Jolanta Piotrowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.07.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2010 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1490
26 lipca 2010 13:42 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 lipca 2010 15:03 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.