Zarządzenia

Zarządzenie Nr 301 /2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27.05.2010 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 301 /2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia  27.05.2010 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych, na realizację zadań publicznych w 2010r., z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

            Na podstawie art. 11 oraz art.19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

                                                                       § 1.

Po rozpatrzeniu oferta zadania z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Kultury Fizycznej, przyznaję:

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE:

 

 

 

L.P.

 

Nazwa Organizacji

 

 

Nazwa Zadania

 

Przyznana kwota

1

Poleskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Oddział Wielkich Jezior Mazurskich

Organizacja XI Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów i kół Środowiskowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

 

1600 zł

2

Społeczny Klub Sportowy Smol – Bud

 

  III Giżyckie Spotkanie Szachowe

1500 zł

 

 

 

 
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam  Naczelnikowi Wydziału Promocji.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

 

                   /-/

 

      Jolanta Piotrowska

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.05.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2010 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1495
28 maja 2010 10:46 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
28 maja 2010 10:46 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
28 maja 2010 10:42 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.