Zarządzenia

Zarządzenie Nr 277/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 2 marca 2010 r.w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Zarządzenie Nr 277/2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 02. 03. 2010 r.

 

w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

na podstawie § 1 uchwały XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym postanawiam:

§ 1

Przyznaję nagrody: pieniężną i rzeczową (na łączną kwotę 3 000 zł) następującym osobom:

Bartłomiejowi Kubkowskiemu nagrodę rzeczową o wartości   1500 zł  za wybitne wyniki w pływaniu

Piotrowi Gieczewskiemu nagrodę pieniężną w kwocie 1500 zł za wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.03.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2010 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1774
18 marca 2010 08:58 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
02 marca 2010 15:24 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.