Zarządzenia

Zarządzenie Nr 266/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2010 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna

Zarządzenie Nr 266/2010

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 13.01.2010r.

 

sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na konkurs realizacji zadań publicznych w 2010 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony zdrowia w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Arkadiusz Połojański- Sekretarz Miasta

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji

 

2) Komisja w zakresie ofert z Opieki społecznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Arkadiusz Połojański- Sekretarz Miasta

Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji 

Społecznej

Jarosław Borowski – kierownik MOPS

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji

 

 

3) Komisja w zakresie ofert z Kultury fizycznej w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Arkadiusz Połojański- Sekretarz Miasta

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Cezar Farbotko – Radny Miejski

Bogdan Górski – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji

 

 

 

            4) Komisja w zakresie ofert z Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w składzie:

Jolanta Piotrowska – Burmistrz Miasta

Paweł Czacharowski – Zastępca Burmistrza Miasta

Arkadiusz Połojański- Sekretarz Miasta

Dorota Łabuz – Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury

Małgorzata Kulas-Inspektor Wydziału Promocji

Wojciech Ratkiewicz – Radny Miejski

Ewelina Chmielewska – Podinspektor Wydziału Promocji

 

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.01.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Chmielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2010 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1414
13 stycznia 2010 15:30 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
13 stycznia 2010 15:30 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
13 stycznia 2010 15:29 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.