Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 498/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 498/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2017 r.,poz.2077) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam plan...

Zarządzenie Nr 497/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Z a r z ą d z e n i e Nr 497/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 494/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Z a r z ą d z e n i e N r 494/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art.249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2017 r.,poz.2077) zarządzam co następuje: § 1. Ustalam...

Zarządzenie Nr 493/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Z a r z ą d z e n i e Nr 493/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok oraz art.257 ustawy z dnia...