Zbycie nieruchomości (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 139/2018 - II przetarg lokal użytkowey Armii Krajowej 8/1

OBWIESZCZENIE NR 139/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)&n

Obwieszczenie nr 135/2018 - II przetarg ul. Krzywa dz. 549/2

OBWIESZCZENIE NR 135/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarc

Obwieszczenie nr 134/2018-nieruchomości ul. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIE NR 134/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie spos

Obwieszczenie nr 125/2018 - lokal mieszkalny ul. Jeziorna 5A/2

OBWIESZCZENIE NR 125/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza

Obwieszczenie nr 109/2018 - lokal mieszkalny Smętka 14/2

OBWIESZCZENIE NR 109/2018 Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...