Wnioski w ramach prac nad rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w Gminie Miejskiej Giżycko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka

W celu ustalenia pożądanej do wybudowania liczby mieszkań w Gminie Miejskiej Giżycko przeznaczonych dla osób o średnich dochodach w ramach prac koncepcyjnych nad rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w mieście Giżycko B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A zaprasza wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane wynajęciem...