Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym z powodu awarii systemu Świadczeń Rodzinnych w MOPS Giżycko omyłkowo zostały wysłane SMS i E_maile informujące o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Uprzejmie prosimy o zignorowanie tej wiadamości. Świadczenie "Dobry Start" przyznawane jest tylko i wyłącznie raz w roku szkolnym w okresie od lipca do listopada danego roku. ...

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka

Giżycko, dnia 13.02.2019r. WGK.6220.8.2018.EP INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycko w sprawie wyznaczenia miejsc pod stanowiska handlowe w pasie drogowym drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej oraz działek nr. 1-308 oraz 1-309/1 na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ul. Nadbrzeżna w pobliżu Placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA Giżycko, 04.02.2019 r. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycko Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku informuje, że w dniu 04.02.2019 r. Burmistrz Miasta wydał Zarządzenie nr. 23/2019 w sprawie wyznaczenia miejsc pod stanowiska handlowe w pasie drogowym drogi gminnej ul. Nadbrzeżnej oraz działek nr....

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka

Giżycko, dnia 09.01.2019r. WGK.6220.7.2018.EP INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz Miasta...

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka

Giżycko, dnia 28.12.2018r. WGK.6220.29.14.2017.RC INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz...

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka

Giżycko, dnia 28.12.2018r. WGK.6220.13.13.2017.RC INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz...

Informacja Burmistrza Miasta

Giżycko, dnia 28.12.2018r. WGK.6220.20.17.2017.RC INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081) Burmistrz...