Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OD 1 KWIETNIA 2016 W MOPS GIŻYCKO RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dn. 17 lutego 2016r. poz.195. Wnioski przyjmowane będą w MOPS Giżycko (wejście od ulicy Wodociągowej) od dnia 1 kwietnia 2016r. UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia...

Granty Zdrowych Miast Polskich 2016

Zapraszamy do składania wniosków w ramach "Grantów Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na rok 2016.

Konkurs „MALUCH – edycja 2015”

Informujemy, że 11 lutego 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH – edycja 2015”. Konkurs realizowany jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Konkurs dotyczy czterech modułów, które zakładają dofinansowanie, w...

Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z dnia 31...

Terminy rekrutacji uzupełniających do szkół i przedszkoli publicznych

UWAGA! TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MEJSKĄ GIŻYCKO Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów szkół i przedszkoli z Burmistrzem Miasta Giżycka: - do 22 sierpnia 2014r w przedszkolach miejskich, -...

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli publicznych

UWAGA!! NOWE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadziła nowe zasady rekrutacji do: - przedszkoli publicznych (PM1, PM4), - oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (SP3,...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul.Warszawskiej w Giżycku Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647, z późn.zm.)...

Wyprawka szkolna 2013/2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818),...