Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru członków do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza nabór członków do Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXIX/144/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowe informacje nt. rewitalizacji...

ZMIANA MIEJSCA GOTÓWKOWYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIŻYCKU INFORMUJE, ŻE OD STYCZNIA 2017r. GOTÓWKOWE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I OPEKUŃCZYCH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W PLACÓWKACH BANKU PEKAO S.A PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 12 ORAZ UL. OLSZTYŃSKIEJ 15A.

Spotkanie informacyjne nt. otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

Gmina Miejska Giżycko zaprasza organizacje i stowarzyszenia spoza sektora finansów publicznych na spotkanie informacyjne nt. partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, Poddziałanie...

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych...

OBWIESZCZENIE o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...