Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkanie informacyjne nt. otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

Gmina Miejska Giżycko zaprasza organizacje i stowarzyszenia spoza sektora finansów publicznych na spotkanie informacyjne nt. partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, Poddziałanie...

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych...

OBWIESZCZENIE o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Giżyckiego Komitetu Rewitalizacji

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA GIŻYCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Giżycka...

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania, realizacji projektu „Aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego...

OD 1 KWIETNIA 2016 W MOPS GIŻYCKO RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500plus) została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dn. 17 lutego 2016r. poz.195. Wnioski przyjmowane będą w MOPS Giżycko (wejście od ulicy Wodociągowej) od dnia 1 kwietnia 2016r. UWAGA: W przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia...

Granty Zdrowych Miast Polskich 2016

Zapraszamy do składania wniosków w ramach "Grantów Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na rok 2016.