Obsługa prawna (OP)

Stanowiska

Radca prawny

Radca prawny

Zadania

Obsługa prawna:

- udzielanie pracownikom Urzędu oraz organom Miasta opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- informowanie pracowników Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym Urzędu,
- uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
- kontrola prawna nad egzekucją należności,
- występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
- opiniowanie projektów aktów prawnych, uchwał i umów oraz regulaminów wprowadzanych w Urzędzie.


źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2009 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 7138
22 kwietnia 2016 10:54 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych jednostki.
13 marca 2009 13:17 Małgorzata Kuncer - Dodanie stanowiska: Radca prawny.
13 marca 2009 13:17 Małgorzata Kuncer - Dodanie stanowiska: Radca prawny.