Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego - godziny otwarcia
poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek godz.7:30-15:30.

Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa odbywa się w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki od 7:30 do 13:00.

Ceremonie ślubne odbywają się w piątki od godz.14.00 oraz w następujące soboty: 16.01.2016, 20.02.2016, 05.03.2016, 09.04.2016, 14.05.2016, 25.06.2016, 02.07.2016, 06.08.2016, 10.09.2016, 15.10.2016, 19.11.2016, 03.12.2016

Małżonków, którzy będą obchodzić jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku w celu złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanowiska

Kierownik USC

Zastępca Kierownika USC

Główny Specjalista USC

Główny Specjalista USC

Zadania

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa dziecka,
- zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
- powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
- nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń o:
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
- zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
9. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
10.Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
11.Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
12.Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów,decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.
13.Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego.
14.Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
15.Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
16. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
17. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009, 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 30385
18 listopada 2015, 17:45 Iwona Wojciulewicz - Dodanie stanowiska: Główny Specjalista USC.
18 listopada 2015, 17:44 Iwona Wojciulewicz - Usunięcie stanowiska: Główny Specjalista Urzędu Stanu Cywilnego.
18 listopada 2015, 17:43 Iwona Wojciulewicz - Dodanie stanowiska: Główny Specjalista Urzędu Stanu Cywilnego.