Urząd Miejski w Giżycku

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego - godziny otwarcia
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: godz. 7.30-15.30
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są w piątki od godz.14.00 oraz w następujące soboty: 17.01.2015, 21.02.2015, 07.03.2015, 18.04.2015, 30.05.2015, 13.06.2015, 04.07.2015, 29.08.2015, 26.09.2015, 17.10.2015, 21.11.2015, 12.12.2015.

Małżonków, którzy w tym roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku w celu złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanowiska:

Iwona Wojciulewicz

Kierownik USC

Danuta Tomaszewska

Główny Specjalista USC

Małgorzata Ryńska

Zastępca Kierownika USC

Zadania:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
1) Wstąpieniu w związek małżeński,
2) Uznaniu dziecka,
3) Zmianie imienia dziecka,
4) Braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
5) Wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
6) Powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
7) Nadaniu nazwiska męża matki.

2. Sporządzanie aktów urodzenia, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów urodzeń.

3. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,

4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

5. Sporządzanie aktów małżeństwa, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów zawartych małżeństw,

6. Sporządzanie aktów zgonu, wydawanie odpisów i zaświadczeń oraz prowadzenie skorowidzów sporządzonych zgonów,

7. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, a w szczególności:
1) Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
2) Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
3) Uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego,
4) Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
5) Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

8. Rejestracja w aktach stanu cywilnego orzeczeń sądów w sprawach:
1) Przysposobienie dziecka,
2) Ustalenie ojcostwa,
3) Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
4) Separacja małżeństwa,

9. Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego,

10. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego,

11. Prowadzenie i przekazywanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów,

12. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisów,

13. Orzekanie w sprawach zmiany imienia i nazwiska,

14. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.


źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r.

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 20898
05 grudnia 2014 11:39 (Iwona Wojciulewicz) - Zmiana danych jednostki.
17 listopada 2014 12:39 (Iwona Wojciulewicz) - Dodanie stanowiska: Zastępca Kierownika USC.
17 listopada 2014 12:38 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Główny Specjalista USC.
Realizacja: IDcom.pl