Urząd Miejski w Giżycku

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego - godziny otwarcia
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: godz. 7.30-15.30
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przyjmowane są w piątki od godz.14.00 oraz w następujące soboty: 17.01.2015, 21.02.2015, 07.03.2015, 18.04.2015, 30.05.2015, 13.06.2015, 04.07.2015, 29.08.2015, 26.09.2015, 17.10.2015, 21.11.2015, 12.12.2015.

Małżonków, którzy w tym roku będą obchodzić jubileusz 50-lecia lub 60-lecia pożycia małżeńskiego zapraszamy do Urzędu Stanu Cywilnego w Giżycku w celu złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Stanowiska:

Iwona Wojciulewicz

Kierownik USC

Danuta Tomaszewska

Główny Specjalista USC

Małgorzata Ryńska

Zastępca Kierownika USC

Zadania:

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Przyjmowanie oświadczeń o:
- wstąpieniu w związek małżeński,
- uznaniu ojcostwa dziecka,
- zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji aktu,
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,
- powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
- nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.
3. Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
4. Wydawanie zaświadczeń o:
- braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,
- zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
- zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
5. Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
6. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
7. Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.
8. Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.
9. Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego.
10.Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
11.Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.
12.Dokonywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów,decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.
13.Zawiadomienie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego.
14.Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.
15.Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.
16. Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorowych.
17. Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego oraz setnej rocznicy urodzin.

Wykonywane sprawy:

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 23860
23 stycznia 2015 14:05 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
23 stycznia 2015 14:00 (Iwona Wojciulewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
05 grudnia 2014 11:39 (Iwona Wojciulewicz) - Zmiana danych jednostki.
Realizacja: IDcom.pl