Straż Miejska (SM)

Stanowiska

Komendant Straży Miejskiej SM, Zastępca Szefa Miejskiego Zespołu Reagowania MZR

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Strażnik

Pomoc administracyjna

Zadania

Straż Miejska

1. Szczegółowy zakres działania oraz strukturę organizacyjną Straży Miejskiej reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz regulamin Straży Miejskiej nadawany w drodze zarządzenia przez Burmistrza
3. Do zadań Straży Miejskiej należy opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych miasta.
4. Do zadań Straży Miejskiej należy prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem i funkcjonowaniem całodobowego monitoringu wizyjnego miasta.
5. Do zadań Straży Miejskiej należy prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych i organizacji zgromadzeń, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących organizacji imprezy masowej na terenie Miasta

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 13623
13 maja 2019 10:41 Grażyna Piotrowicz - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
19 marca 2018 08:55 Grażyna Piotrowicz - Usunięcie stanowiska: stanowisko pomocnicze .
01 lutego 2018 14:11 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.