Biuro Projektów (BP)

Biuro Projektów, do którego zadań należy
a) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych (europejskich i krajowych) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozainwestycyjnych,
b) przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
c) informowanie komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych,
d) opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych funduszy,
e) współpraca w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Miasta, partnerami zagranicznymi i miastami partnerskimi,
f) zarządzanie projektami, współpraca i udział w pracach zespołów zarządzających projektami, rozliczanie projektów,
g) sporządzanie, obsługa oraz realizacja programów rewitalizacji Miasta,
h) monitorowanie realizacji celów i wskaźników projektów,
i) prowadzenie korespondencji z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie merytorycznym,
j) współpraca z samorządami innych krajów (w tym miast partnerskich)w zakresie pozyskiwania środków.

źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 213/2016
Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Stanowiska

Kierownik Biura Projektów

Starszy Inspektor BP

Inspektor BP

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2015 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 5845
13 maja 2019 10:50 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Starszy Inspektor BP.
04 października 2018 10:10 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor BP.
13 września 2018 11:43 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor BP.