Stanowiska

Burmistrz Miasta Giżycka

Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka

Sekretarz Miasta, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Naczelnik Wydziału Ogólnego, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Główny specjalista Wydziału Ogólnego WO

Główny specjalista Wydziału Ogólnego WO

Inspektor Wydziału Ogólnego WO (Biuro Rady Miejskiej)

Podinspektor Wydziału Ogólnego WO (Biuro Rady Miejskiej)

Inspektor Wydziału Ogólnego WO (Punkt Obsługi Klienta)

Podinspektor Wydziału Ogólnego WO (Sekretariat)

Podinspektor Wydziału Ogólnego WO

Zastępca Skarbnika

Kierownik Referatu Podatkowego (RP) FK

Inspektor Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Inspektor Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Główny specjalista ds. windykacji i egzekucji Wydział Finansowo-Księgowy

Informacje

Główny specjalista ds. windykacji i egzekucji Wydział Finansowo-Księgowy - Ewa Unrug-Wiszowaty

87 7324 146

Inspektor Wydziału FK (kasjer)

Kasjer Wydziału FK

Pomoc administracyjna Wydziału FK

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Audytor wewnętrzny

Naczelnik Wydziału Mienia WM

Zastępca Naczelnika Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Podinspektor Wydział WM

służba przygotowawcza WM

pomoc administracyjna WM

Kierownik Biura Projektów

Inspektor w Biurze Projektów

Inspektor w Biurze Projektów

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska WGK

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska WGK

Główny Specjalista Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich WSO

Inspektor Wydziału WSO

Informacje

Inspektor Wydziału WSO - Małgorzata Błudnicka

ewidencja ludności, dowody osobiste

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Elżbieta Czyrko

ewidencja ludności, dowody osobiste

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Ewa Patecka

prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą

Podinspektor Wydziału WSO

Informacje

Podinspektor Wydziału WSO - Barbara Dąbrowska

ewidencja ludności, dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Pomoc administracyjna USC

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji WPI

Główny Specjalista Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Podisnepktor WPI

Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej BPS

Główny Specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Pomoc administracyjna w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Główny Specjalista w Biurze Informatyki

Główny Specjalista w Biurze Informatyki

Pomoc administracyjna w Biurze Informatyki

Radca prawny OP

Strażnik SM

Radca prawny OP

Główny Specjalista - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Komendant Straży Miejskiej

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Inspektor Monitoringu

Pomoc administracyjna Monitoringu

Strażnik SM

Inspektor Monitoringu

Stanowisko pomocnicze do obsługi Monitoringu

Kierowca

Dozorca konserwator

Dozorca konserwator

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 86273
01 lutego 2018 13:34 Grażyna Piotrowicz - Zmiana danych stanowiska: Pomoc administracyjna w Biurze Informatyki .
01 lutego 2018 13:31 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna BI.
01 lutego 2018 13:27 Grażyna Piotrowicz - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna USC.