Stanowiska

Burmistrz Miasta Giżycka

Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka

Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Ogólnego

Główny specjalista Wydziału WO

Główny specjalista Wydziału WO

Podinspektor Wydziału WO (Sekretariat)

Podinspektor Wydziału WO (Sekretariat)

Starszy Inspektor Wydziału WO

Podinspektor Wydziału WO

Główny Specjalista Wydziału WO (Biuro Rady Miejskiej)

Podinspektor Wydziału WO (Biuro Rady Miejskiej)

Główny Specjalista Wydziału WO (Punkt Obsługi Klienta)

Podinspektor Wydziału WO (Punkt Obsługi Klienta)

Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko

Zastępca Skarbnika Gminy Miejskiej Giżycko

Kierownik Referatu Podatkowego (RP) FK

Inspektor Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Inspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Służba przygotowawcza Wydziału FK

Audytor wewnętrzny

Naczelnik Wydziału Mienia WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Inspektor Wydziału WM

Pomoc administracyjna WM

Służba przygotowawcza Wydziału WM

Kierownik Biura Projektów

Starszy Inspektor Biura Projektów

Inspektor Biura Projektów

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacje

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Ewa Unrug-Wiszowaty

87 7324 131

Zastępca Naczelnika Wydziału WGK

Główny Specjalista Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich WSO

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Elżbieta Czyrko

ewidencja ludności, dowody osobiste

Starszy Inspektor Wydziału WSO

Informacje

Starszy Inspektor Wydziału WSO - Małgorzata Błudnicka

ewidencja ludności, dowody osobiste

Podinspektor Wydziału WSO

Informacje

Podinspektor Wydziału WSO - Barbara Dąbrowska

ewidencja ludności, dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji WPI

Główny Specjalista Wydziału WPI

Starszy Ispektor Wydziału WPI

Starszy Inspektor Wydziału WPI

Starszy Inspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Pomoc administracyjna WPI

Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej BPS

Główny Specjalista Biura Promocji i Polityki Społecznej

Inspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej

Główny Specjalista Biura Informatyki

Główny Specjalista Biura Informatyki

Pomoc administracyjna Biura Informatyki

Radca prawny OP

Radca prawny OP

Inspektor - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Komendant Straży Miejskiej

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Inspektor Monitoringu

Inspektor Monitoringu

Pomoc administracyjna Monitoringu

Kierowca

Dozorca konserwator

Dozorca konserwator

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 94811
07 sierpnia 2019 11:47 Grażyna Piotrowicz - Zmiana danych stanowiska: Podinspektor Wydziału WO.
06 sierpnia 2019 13:29 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Zmiana danych stanowiska: Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka.
06 sierpnia 2019 13:29 Małgorzata Kulas-Szyrmer - Usunięcie stanowiska: I Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka.