Stanowiska

Burmistrz Miasta Giżycka

Zastępca Burmistrza Miasta Giżycka

Sekretarz Miasta, Naczelnik Wydziału Ogólnego

Główny specjalista Wydziału Ogólnego WO

Główny specjalista Wydziału Ogólnego WO

Podinspektor Wydziału Ogólnego WO (Sekretariat)

Inspektor Wydziału Ogólnego WO

Główny Specjalista Wydziału Ogólnego WO (Biuro Rady Miejskiej)

Podinspektor Wydziału Ogólnego WO (Biuro Rady Miejskiej)

Główny Specjalista Wydziału Ogólnego WO (Punkt Obsługi Klienta)

Służba przygotowawca Wydziału Ogólnego WO (Punkt Obsługi Klienta)

Skarbnik Miasta

Kierownik Referatu Podatkowego (RP) FK

Inspektor Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Inspektor Wydziału FK

Główny Specjalista Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Podinspektor Wydziału FK

Referent Wydziału FK

Referent Wydziału FK

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Audytor wewnętrzny

Naczelnik Wydziału Mienia WM

Zastępca Naczelnika Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Główny Specjalista Wydziału WM

Podinspektor Wydział WM

Inspektor Wydziału WM

Podinspektor Wydziału WM

Podinspektor Wydziału WM

Podinspektor Wydzialu WM

Służba przygotowawca Wydziału WM

Kierownik Biura Projektów

Inspektor w Biurze Projektów

Inspektor w Biurze Projektów

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacje

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Ewa Unrug-Wiszowaty

87 7324 131

Zastępca Naczelnika Wydziału WGK

Główny Specjalista Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Inspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Podinspektor Wydziału WGK

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich WSO

Główny specjalista Wydziału WSO

Informacje

Główny specjalista Wydziału WSO - Elżbieta Czyrko

ewidencja ludności, dowody osobiste

Starszy Inspektor Wydziału WSO

Informacje

Starszy Inspektor Wydziału WSO - Małgorzata Błudnicka

ewidencja ludności, dowody osobiste

Podinspektor Wydziału WSO

Informacje

Podinspektor Wydziału WSO - Barbara Dąbrowska

ewidencja ludności, dowody osobiste

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego USC

Zastępca Kierownika USC

Zastępca Kierownika USC

Pomoc administracyjna USC

Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji WPI

Główny Specjalista Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Inspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Podinspektor Wydziału WPI

Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej BPS

Główny Specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Inspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Główny Specjalista w Biurze Informatyki

Główny Specjalista w Biurze Informatyki

Pomoc administracyjna w Biurze Informatyki

Radca prawny OP

Radca prawny OP

Główny Specjalista - Pełnomocnik Burmistrza ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Komendant Straży Miejskiej

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Strażnik SM

Inspektor Monitoringu

Inspektor Monitoringu

Pomoc administracyjna Monitoringu

Kierowca

Dozorca konserwator

Dozorca konserwator

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2008 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 90886
23 października 2018 12:44 Grażyna Piotrowicz - Zmiana danych stanowiska: Skarbnik Miasta.
23 października 2018 12:44 Grażyna Piotrowicz - Usunięcie stanowiska: Skarbnik.
23 października 2018 12:42 Grażyna Piotrowicz - Zmiana danych stanowiska: Skarbnik .