Opłata skarbowa

Jednostka prowadząca

Opłaty

Opłatę skarbową można wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Giżycku (poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: Bank PEKAO SA 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 8 grudnia 2006r. o opłacie skarbowej - (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 783).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dziennik Ustaw z 2007r, Nr 187, poz. 1330.

Inne informacje

Opłacie skarbowej podlega:
1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
b. wydanie zaświadczenia na wniosek
c. wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zwrot nienależnie wplaconej opłaty skarbowej następuje na wniosek osoby zainteresowanej w formie decyzji.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Podatkowy Wydziału Finansowo - Księgowego Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 103, I piętro, tel.087 7324 128.

Wzór wniosku o zwrot oplaty skarbowej do pobrania w załączniku.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 16504
26 czerwca 2015 10:45 (Agnieszka Smoleńska) - Dodanie załącznika.
26 czerwca 2015 10:45 (Agnieszka Smoleńska) - Usunięcie załącznika.
26 czerwca 2015 10:44 (Agnieszka Smoleńska) - Usunięcie załącznika.