Opłata targowa

Jednostka prowadząca

Opłaty

1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

 

2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

 

3. Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

 

4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi, świadczone przez prowadzącego targowiska.

 

5. Stawka opłaty targowej oraz jej pobór zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/140/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej (do pobrania w załączniku)

 

6. Ustalony został pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Inkasentem ustalono zarządzającego „targowiskiem miejskim”.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

 

- art. 15-16 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1445),

- uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XVIII/9/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku nr XXI/35/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

- uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XLVI/140/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3390
30 listopada 2018 12:40 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2017 15:30 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.
13 listopada 2017 15:28 Barbara Chalecka-Łukaszewicz - Aktualizacja danych sprawy.