Zasada umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
-projekt urządzenia reklamowego z przedstawieniem treści;
-szkic sytuacyjny obejmujący sposób i miejsce lokalizacji reklamy;
-wymagane uzgodnienia

Opłaty

300 zł netto za każdy m2.

Opłata za reklamę naliczana jest w oparciu o wielkość powierzchni reklamy wraz z urządzeniami konstrukcyjnymi. Jeżeli reklama składa się z więcej niż jednego elementu, opłata naliczana jest za wielkość ekspozycji każdego elementu. Zasada ta dotyczy również reklam dwustronnych eksponowanych w oparciu o jedną konstrukcję nośną.

Opłaty, o których mowa w ust. 1 naliczane są niezależnie od pozostałych opłat wymaganych przepisami odrębnymi.

Burmistrz w uzasadnionych przypadkach podyktowanych interesem gminy może stosować inne ulgi i zwolnienia.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad umieszczania i odpłatności za reklamy określa zezwolenie.

Podstawa prawna

- art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

- Zarządzenie Nr 356/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19.12.2013 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i plakatów wyborczych na nieruchomościach oraz innych składnikach mienia stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko oraz opłat z tego tytułu

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2008 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 2944
12 maja 2014 12:59 Jacek Stankiewicz - Dodanie załącznika.
12 maja 2014 12:58 Jacek Stankiewicz - Usunięcie załącznika.
12 maja 2014 12:58 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.