Zakup miejsca grzebalnego rezerwowego

Jednostka prowadząca

Opłaty

rezerwowe miejsce grzebalne - 2500 zł

+ 8% VAT = 2700 zł/brutto

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko

 

Inne informacje

Miejsce grzebalne rezerwowe to miejsce, gdzie nie dokonano jeszcze pochówku, a jedynie zakupiono prawa do tego miejsca, by móc przeprowadzić na nim pochówek w przyszłości.
Można dokonać takiego zakupu przy dokonywaniu pochówku (jednocześnie), lub bez pochówku jako miejsce rezerwowe na przyszłość.

Zakupu miejsca rezerwowego jednoczesnego z ustalonym do pogrzebu, można dokonać jedynie w przypadku istnienia obok wolnych miejsc.

Po ustaleniu z Zarządcą cmentarza (I piętro, pok. 110) lokalizacji miejsca, o które chodzi, należy uiścić w kasie UM (I piętro, pok.101, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00) należną opłatę i z dowodem wpłaty zgłosić się ponownie do pok. 110 celem odbioru dowodu nabycia uprawnień do miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym w Giżycku. Nabycie praw do miejsca grzebalnego rezerwowego jest skuteczne do czasu dokonania na tym miejscu pochówku, a więc nie ma konieczności wnoszenia kolejnych opłat mimo upływu lat.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3112
15 kwietnia 2019 10:32 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
31 grudnia 2018 13:38 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.
31 grudnia 2018 13:38 Natalia Żadziłko - Aktualizacja danych sprawy.