Zakup miejsca grzebalnego do przeprowadzenia pochówku

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Giżycku, pok. 110 (I piętro), tel. 87 73 24 131.

Opłaty

a)miejsce na grób ziemny (na 1 osobę)– 250 zł
b)miejsce na grób głębinowy(na 2-3 osoby)–200 zł
c)wjazd na cmentarz podczas pogrzebu – 50 zł


+ 8% VAT

 

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko

 

 

Inne informacje

Aby móc pochować zmarłego, należy ustalić z zarządcą cmentarza miejsce, w jakim będzie on pochowany. W tym celu do pok. 110 Urzędu Miejskiego w Giżycku powinna stawić się osoba bliska zmarłemu (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo lub inni bliscy krewni) lub osoba, która zobowiązała się dokonać wszelkich formalności związanych z pochówkiem, z kartą zgonu oraz ew. z dokumentami potwierdzającymi posiadanie prawa do miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym.

W przypadku nieposiadania przez zmarłego lub jego bliskich, prawa do żadnego miejsca grzebalnego, w którym można byłoby dokonać pochówku – Zarządca cmentarza, wyznacza miejsce grzebalne spośród aktualnie posiadanych. Dopuszczalne jest zastępstwo rodziny przez firmę zajmująca się świadczeniem usług pogrzebowych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4496
15 kwietnia 2019 10:41 Edyta Polak - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2014 14:21 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
13 maja 2011 11:41 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.