Zakup miejsca grzebalnego do przeprowadzenia pochówku

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. komunalnych, pok. 110 (I piętro), tel. 087 7324 131.

Opłaty

a)miejsce na grób ziemny (na 1 osobę)– 200 zł
b)miejsce na grób głębinowy(na 2-3 osoby–150 zł
c)wjazd na cmentarz podczas pogrzebu – 30 zł
d)miejsce w grobie murowanym głębinowym-5000 zł

+ 8% VAT

 

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: określenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Miejskiej Giżycko

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/129462/zarzadzenie_nr_222011_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_2_lutego_

 

Inne informacje

Aby móc pochować zmarłego, należy ustalić z zarządcą cmentarza miejsce, w jakim będzie on pochowany. W tym celu do pok. 110 Urzędu Miejskiego w Giżycku powinna stawić się osoba bliska zmarłemu (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo lub inni bliscy krewni) lub osoba, która zobowiązała się dokonać wszelkich formalności związanych z pochówkiem, z kartą zgonu oraz ew. z dokumentami potwierdzającymi posiadanie prawa do miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym.

W przypadku nieposiadania przez zmarłego lub jego bliskich, prawa do żadnego miejsca grzebalnego, w którym można byłoby dokonać pochówku – Zarządca cmentarza, w porozumieniu z rodziną, wyznacza miejsce grzebalne spośród aktualnie posiadanych. Dopuszczalne jest zastępstwo rodziny przez firmę zajmująca się świadczeniem usług pogrzebowych, choć na lokalizację miejsca grzebalnego wskazanego przez Zarządcę cmentarza zgodę musi wyrazić rodzina.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4425
09 maja 2014 14:21 Jacek Stankiewicz - Aktualizacja danych sprawy.
13 maja 2011 11:41 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
13 maja 2011 11:41 Małgorzata Kulas - Usunięcie załącznika.