Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor - Anna Widzińska, pok. nr 111 (I piętro), tel. 087 7324 114.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 6-ciu miesięcy.

Podstawa prawna

- art.30 ust.1, ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami,
- art.11, art.28 ust.1, art.34 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000)
- uchwała nr XIX/26/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2808
18 lipca 2011 08:38 Małgorzata Kulas - Dodanie załącznika.
12 maja 2008 10:06 Administrator - Utworzenie sprawy.