Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub socjalnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy budynku o uregulowaniu zadłużeń czynszowych lub o naprawieniu szkód w lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. lokalowych, pok. Nr 110 (I piętro), tel. 087 7324 118.

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2629
12 maja 2008 10:05 Administrator - Utworzenie sprawy.