Odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości czynszowych, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy budynku o wysokości zadłużeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. lokalowych, pok. Nr 110 (I piętro), tel. 087 7324 118.

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155,poz. 1014 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XLV/83/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3962
12 maja 2008 10:04 Administrator - Utworzenie sprawy.