Przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny, po uzyskaniu stosownych wpisów u zarządcy budynku o niezaleganie z opłatami czynszowymi.
2. Załączniki:
- Zaświadczenie o miesięcznych dochodach (brutto), uzyskiwanych przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Inspektor ds. lokalowych, pok. Nr 110 (I piętro), tel. 087 7324 118.

Opłaty

nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2524
12 maja 2008 10:01 Administrator - Utworzenie sprawy.