Zwroty nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Załączniki:
* decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości lub akt prawny stanowiący o przejęciu lub nabyciu na rzecz Skarbu Państwa,
* postanowienie sądowe o nabyciu spadku po byłym właścicielu wywłaszczonej nieruchomości,
* mapę z zaznaczonymi granicami gruntów objętych roszczeniem o zwrot.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Z-ca Naczelnika Wydziału, pok. nr 111 (I piętro); tel. 087 7324 114.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

- art. 6 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974r. Nr 10, poz. 64 i z 1982r. Nr 11, poz.79),
- ustawa. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 31, poz. 138, z 1961r., Nr 7, poz. 47 i Nr 32, poz.159 oraz z 1972r. Nr 27, poz.192),
- ustawa o terenach budowlanych na obszarach wsi (Dz. U. z 1969r. Nr 27, poz. 216, z 1972r. Nr 49, poz.312 i z 1985r. Nr 22, poz. 99),
- art. 22 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1969r. Nr 22, poz. 159, z 1972r. Nr 27, poz. 193 oraz z 1974r. Nr 14, poz.84),
- ustawa o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 192 z 1973r. Nr 48, poz. 282 i z 1985r. Nr 22, poz.99).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Giżycka.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2635
12 maja 2008 09:52 Administrator - Utworzenie sprawy.