Podnajem lokalu komunalnego w całości lub w części, albo oddanie w bezpłatne użytkowanie (zgoda na zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 2 miesięcy)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o podnajem lokalu komunalnego w całości lub w części albo oddanie w bezpłatne użytkowanie – druk do pobrania w załączniku oraz w Wydziale Mienia (pokój 110) oraz w punkcie informacji (pokój 4).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego – pokój nr 104

Opłaty

nie podlega

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn.zm./

2. Uchwała Nr XIX/23/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka.

3. art. 688 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2008 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4663
12 maja 2008 09:51 Administrator - Dodanie załącznika.
12 maja 2008 09:50 Administrator - Utworzenie sprawy.